De val

Toen Tom en Anne de volgende stap op de ladder van hun carrière zetten konden ze niet bevroeden dat, de toch zo ferm uitziende, sport zou breken. Bekend als het gouden duo dat de Senseo koffiepad samenbracht met het Senseo apparaat was hun tocht naar de top duizelingwekkend. Maar toch is dat precies wat er gebeurde, en Tom en Anne vielen diep.
En in hun tuimeling naar beneden verloren ze elkaar. Want terwijl Tom als een soort Alice in Wonderland ongehinderd naar beneden tuimelde wist Anne een sport van de ladder te grijpen en haar val te breken.
Daar bungelde Anne terwijl Tom verder viel. Ze keek omlaag en zag hem gaan, maar kon hem niet redden. Het kostte al haar kracht om zich vast te houden aan de laddersport. Moeizaam trok ze zichzelf op tot zittende positie en nam haar situatie in ogenschouw. Hoewel ze flink gekelderd was, was ze niet helemaal van de ladder gevallen, in tegenstelling tot Tom.
'Hee Tom! Gaat het?' riep Anne naar beneden.
Tom kwam overeind en klopte zichzelf af, waarna hij naar boven keek en terugriep: 'Ja, het gaat wel. En jij?'
'Ook goed!'
'Wat gebeurde er?'
'Ik zei toch dat Paracetamolpads een stap te ver gingen!'
'Dat geloof ik nu ook,' klonk het van beneden.
'Kun je niet weer omhoog klimmen?'
Tom zette voorzichtig zijn voet op de eerste sport, maar voelde die onverbiddelijk meegeven onder zijn gewicht.
'Hij houdt me niet!' riep hij naar boven.
'Probeer de volgende tree dan!'
Maar welke tree Tom ook probeerde, allemaal braken ze onder zijn gewicht waardoor hij telkens hulpeloos naar beneden gleed.
Anne moest machteloos toekijken hoe Tom keer op keer tevergeefs naar boven probeerde te klimmen. Uiteindelijk beseften ze beiden dat het Tom niet zou lukken weer boven te komen.
Toen stelde Tom de vraag: 'Kom jij dan naar beneden?'
Daar zat Anne, halverwege de ladder die ze vol moed en ambitie had beklommen en geloofde haar oren niet. Vroeg Tom haar nu werkelijk om naar beneden te klimmen? Ze probeerde er een grapje van te maken en zei: 'Is dat niet de verkeerde kant op?'
Maar Tom lachte niet en zei: 'Ik ben toch ook beneden?'
Maar dat jij onderaan de ladder staat hoeft toch geen reden te zijn dat ik ook naar beneden moet?
Verbolgen riep Tom: 'Lekker is dat. Laat je mij in mijn eentje hier beneden?'
Maar Anne luisterde niet, want van bovenaf staken mensen hun handen uit om haar verder omhoog te helpen.
'Red jezelf!' riepen ze tegen haar, en met een laatste blik op Tom besloot Anne de helpende handen te grijpen.
Met lede ogen zag Tom haar gaan.
'Ik zie je vanavond!' riep Anne nog voor ze uit zijn zicht verdween.
Verongelijkt keek Tom om zich heen en vroeg zich af wat hij zou doen. Nu hij van de carrièreladder was gevallen strekte de dag zich als een blank canvas voor hem uit, en hij had geen enkel benul wat hij er mee moest. Zijn leven had altijd voor hem gelegen als een routebeschrijving met de snelste en kortste weg omhoog naar de top. Hij besloot een kop koffie te gaan drinken en zich te bezinnen over zijn volgende stap.
Tom was halverwege de carrièreladder toen hij Anne ontmoette en was blij met iemand die dezelfde vastberadenheid aan de dag legde als hij, en samen klommen ze verder omhoog. Maar nu was alles anders. Hij was van zijn ladder gevallen en Anne ging zonder hem verder.
Hij besloot de poten onder de ladder vandaan te zagen en haar zo bij hem terug te brengen. En hij liep in de richting van de Praxis om een kettingzaag te kopen toen hij getroffen werd door een lieflijk tafereel.
Daar, op een bankje in het park zag hij een vader met een peutertje wandelen. De vader teder naar het kind voorovergebogen, het knuistje van het kind in zijn hand. Plotseling voelde Tom een onweerstaanbaar verlangen naar zo'n knuistje in zijn hand. Het verlangen deed hem stokken in zijn voetstappen.
Hij was altijd zo druk geweest met het beklimmen van zijn carrièreladder dat hij nooit had nagedacht over zaken als kinderen of vaderschap. Plotseling zag hij een hele nieuwe ladder voor zich om te beklimmen. De ladder van het vaderschap. Opnieuw dacht hij aan Anne die er in geslaagd was op de carrièreladder te blijven, maar nu zonder wrok. En in gedachten zette hij zijn nieuwe ladder naast de hare en klom naar haar hoogte.
En eenmaal daar had hij een fantastisch idee voor babymelk in padvorm.

No comments: